OM SÄLLSKAPET

Orust Flygsällskap bildades med syftet att utveckla flygintresset på Orust samt ge möjlighet att få uppleva ön från ovan.

Även sköta fält som kan användas av ultralätt flyg samt modellflygplan.


Var vi finns:

FÄLTET ”ESGRENE

Historik

Orust Flygsällskap startade 1990 av två glada flygentuiaster, Jimmy och Magnus. 

Jimmy hade nyss anlänt hem från Australien där Trikecertifikat hade införskaffats. Magnus hade provat hangglider och påbörjat utbildning för normalklass.

Efter övertalning av Jimmy om att Orust borde ha ett eget flygfält, "sattes spaden i backen” av de bägge och flygfält började ta form på Burås/ Grenegård.

Ett ultralätt flygplan införskaffades efter stort grävande i de tunna fickorna. Pegasus Quasar SE-YPI levererades av Årekillen Andreas Hedström.

”Den vita Triken” fick många Orustbor fina flygturer  runt sin fina Ö och dess skärgård.


Flygtyperna har  avlöst varandra.

Skärmflyg och winchning  flögs flitigt mitten av 90-talet.                                                                                                                                                                    

                                                                                                  Swedish Relax                                                     

Sveriges första tillverkade sjötrike.

                                                                                                                                                                                                                Italiensk Amfibietriken Ramphos

Modern Fransk Trike, UL-A  Tillverkare: DTA

                                                                                                                                                                                                                                      

Gyroplan, ELA ECLIPSE 

#ELA#GYROPLAN#GYROKOPTER#FLYGUTBILDNING#MPAVIATION#FLYGSKOLA

                                                                                                                                                 


Gyroplan, DTA J-ro

imagesUltralätt typ B, Flysynthesis Storch

Unknowninfo@orustfly.com